دکتر فرزاد امام

ترمیم دندان ها

برای ترمیم دندان های پوسیده قسمت پوسیده ی دندان برداشته می شود، و سپس ناحیه ی خالی شده دندان با ماده خاصی پر می شود. همچنین می توان برای ترمیم دندان های ترک خورده، شکسته و یا دندان هایی که با ناخن خوردن و دندان قروچه دچار فرسودگی شده اند از پرکردگی استفاده کرد.
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: